آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
فرهنگ و هنر
۲۱

108 هزار نفر در طرح بهارانه، کتاب خریدند

با پایان طرح فصلی بهارانه کتاب 304 هزار و 255 نسخه کتاب به مبلغ 117 میلیارد و 488 میلیون و 710 هزار و 574 ریال توسط 108 هزار و 258 نفر خریداری شد. 685 کتاب فروشی از سراسر کشور، در بهارانه کتاب 99 فعالیت داشتند که از این تعداد، 149 کتاب فروشی در شهرستان ها و 536 کتاب فروشی در مراکز استان ها در این طرح شرکت کردند. در این طرح، استان تهران توانست با فروش 46 هزار و 651 نسخه کتاب در صدر پرفروش ترین استان براساس کتاب قرار بگیرد. استان خراسان رضوی با فروش 34 هزار و 626 نسخه کتاب رتبه دوم و استان اصفهان با فروش 33 هزار و 419 نسخه کتاب، رتبه سوم پرفروش ترین استان ها را در این طرح به نام خود ثبت کنند.