آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۷۹
ایران قرن
۱۶

اعلانات

رستوران لقانطه

بهترین و بزرگترین و باصفاترین رستوران های پایتخت که از هر جهت نظیف و پاکیزه می باشد ، برای پذیرایی از خانم های محترمه و آقایان محترم از ساعت 8 صبح الی 12 شب مفتوح از هر رقم اغذیه و اشربه لذیذ که با دقت زیاد توسط خوراک پزهای مخصوص ایرانی تهیه می شود، هرگونه میهمانی های خصوصی و عمومی که بخواهند در اطاق های مخصوص و سالون لقانطه با کمال صرفه جویی و محترما برگزار خواهد شد. جلو خان مجلس شورای ملی

فیلم ، شیشه، کاغذ و دواجات عکاسی آکفا نظیر ندارد