آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
ورزشی
۹

کمک 20 میلیارد ریالی دولت به فدراسیون کشتی

نخستین مرحله کمک به فدراسیون های ورزشی از محل بودجه مصوب کمیته ملی المپیک پرداخت شد.

نخستین مرحله از بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای فدراسیون های ورزشی در سال جاری از سوی کمیته به حساب آنها واریز شد.در راستای سیاست شفاف سازی و پرداخت به موقع بودجه فدراسیون های ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک بر اساس جدول زیر 73 میلیارد و 921 میلیون ریال به حساب فدراسیون ها واریزشده است.

فدراسیون های کشتی با دریافت 605 میلیون تومان ، تکواندو با 599 میلیون تومان و وزنه برداری 562 میلیون تومان بیشترین سهم را از بودجه کمیته ملی المپیک داشته اند. کمترین پرداختی هم 25 میلیون تومان برای فدراسیون های دانش آموزی، دانشگاهی، پرورش اندام، اتومبیلرانی و کارگری بوده است.

همچنین مبلغ 20 میلیارد ریال کمک ویژه به فدراسیون کشتی برابر مصوبه و تخصیص سازمان برنامه و بودجه خارج از جدول فوق به حساب این فدراسیون واریز شد.