آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۳
سیاست
۳

الو شرق

 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

بازی با کلمات! برخی افراد به خوبی یاد گرفته اند با کلمات بازی کنند و وعده های فراوان بدهند؛ اما برای انجام آنها خلف وعده می کنند!

یک مخاطب

سود بانکی را افزایش دهند: همه مردم توانایی سرمایه گذاری در بورس یا کار با پول شان را ندارند. برخی سالمندان پول شان را به بانک ها می سپارند تا سودش را صرف مخارج سنگین زندگی کنند. متاسفانه سود بانک ها پایین است و مشتریان بانک ها مشکلات فراوانی دارند. پیشنهاد می شود بانک مرکزی سودهای بانکی را افزایش دهد.

امیررضا جورابچی بروجردی

صراحت و صداقت: ای کاش مسئولان همان طور که با صراحت سخن می گویند، صداقت را هم چاشنی سخنان شان کنند تا مردم بیشتر اعتمادشان به آنان جلب شود.

عرفان

گرانی اجاره خانه: در سال های گذشته با صد میلیون تومان می شد خانه خرید. اکنون برخی صاحبخانه ها برای خانه ای پنجاه متری صد میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره می خواهند. مستاجران از کجا این گونه مبالغ را تهیه کنند و در اختیار صاحبخانه ها بگذارند؟

فرخی پور

ساماندهی دست فروشان: به هر منطقه ای از تهران مراجعه شود، پیاده روها از سوی دست فروشان مسدود است. چرا شهرداران مناطق درباره ساماندهی آنان کاری انجام نمی دهند؟

افروز قاسمی

دولت محترم و شخص جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری، قول داده بودند حداقل حقوق بازنشستگان که زیر دو میلیون تومان مستمری می گیرند، به زودی به مبلغ دومیلیون و 800 هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت و از اول فروردین امسال این قانون اجرا می شود و بازنشستگان دیگر نگران نباشند؛ اما در عمل چنین نشد و فقط 26 درصد به حقوق آنان اضافه شد که برای یک زندگی فوق العاده ساده و کم خرج در شرایط گرانی ها و تورم روزافزون فعلی به هیچ وجه کافی نیست و نیاز به بازنگری و افزایش، حداقل به اندازه ای که قول داده بودند، دارد.

یک مخاطب