آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
فرهنگ و هنر
۲۵
پیشنهاد نمایشگاه

دور

تا جمعه 20 تیرماه/  گالری امکان /  ساعات کار: 20- 16

 نمایشگاه گروهی عکس

 هنرمندان: بیژن اخگر، عباس کیارستمی، شهریار توکلی،علی گلستانه، محمد خلیلی و رعنا فرنود

 درباره نمایشگاه: تلاش شده در انتخاب مجموعه ها رگه های مشترک را پیدا کنند که به نظر می رسد در فضای هنر ایران مهجور مانده یا به صورت فردی و پراکنده به رسمیت شناخته شده است. این حرکت ادعای جامع بودن ندارد و هزار و یک تصادف در شکل گیری آن نقش داشته است، با این حال از بازخوردهای مثبت و منفی در این مدت می توان نتیجه گرفت که تا حدی موفق شده اند به نگاهی خاص برسند و آن را به اشتراک بگذارند.