آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۷۹۹
اقتصادی
۴

رئیس اتاق بازرگانی ایران: تحریم ها، ریشه همه مشکلات اقتصادی نیست

علیرضا قشقایی

 رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:برخی محققان و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم موجب همه مشکلات و معضلات کنونی نیست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی را در دوره های گذشته پشت نقاب تحریم مخفی کرد و به احتمال قوی باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده نگری تصمیم گیران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.به گزارش خبر نگار روزنامه«رسالت»،غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  گفت: با توجه به بحران های متعدد داخلی و خارجی و به ویژه با وقوع شیوع کرونا این روزها شرایط سخت اقتصادی آنقدر بر همگان عیان است که هیچ کس نمی تواند آن را در پرده ابهام نگاه دار د.وی اظهار داشت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است اما بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم گیری ها به ویژه تصمیم گیری های اقتصادی بوده است.غلامحسین شافعی گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت دهی به تصمیم گیران ارائه داد و گلایه های خود را از بی توجهی به این نظرات اعلام کرد.رئیس پارلمان بخش خصوصی به جایگاه بخش خصوصی در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تاکید کرد و عدم نقش آفرینی در تصمیم گیری های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.شافعی اظهار داشت: به دلیل شرایط حساس کشور این بار از یک زاویه و نگاه دیگری مسائل را بیان می کنم. رهبر انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تاکید داشته اند و 50 بار طی سال های اخیر به موضوع تولید و اقتصاد اشاره کرده اند. مشکلات کشور برگرفته از بخش تولید و ریشه مشکلات کشور در موضوع تولید است و حل مشکلات را باید در همین موضوع تولید جست وجو کرد.وی اظهار داشت: البته لازم است اشاره کنم که هر فعالیتی را نمی توان تولید نامید و هر پروانه ای که به نام تولید صادر می شود نمی توان  تولید عنوان کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است که در بند8 آن آمده است جلوگیری از سلطه بر اقتصاد کشور توسط بیگانگان لازم است و در بند 9 بر افزایش تولید کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز عمومی را تعیین می کند، تاکید شده تا کشور به مرحله خودکفایی برسد.شافعی با بیان اینکه در صدر اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از معضلات نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم گیری ها و به خصوص تصمیم گیری های اقتصادی است.وی افزود: براساس آمار رسمی در سالنامه آمار سال 1397، بخش خصوصی 84.5 درصد اشتغال ایجاد کرده است. شافعی اظهار داشت: نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزء اصلی نظام نمی شناسد اما از آنجا که تصمیم گیری ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند اما بخش قابل توجهی از مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انتقادات متعدد به کارت های بازرگانی به اصطلاح اجاره ای بیان داشت: اینجانب به هیچ عنوان فعل کسانی که از این ابزار اقتصادی سوء استفاده کرده و حق الناس، منافع ملی و آنچه متعلق به مردم و محرومان کشور را به یغما می برند را نه تنها تایید نمی کنم بلکه قویا محکوم می کنم و پا را فراتر نهاده و آن ها را جنایتکار می دانم. شافعی گفت: سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی با عمل خود، فعالان و تولیدکنندگان کشور که رهبر معظم انقلاب نقش آن ها را در جنگ تحمیلی بی بدیل عنوان فرموده اند را بدنام می کنند و بر اثر فعل پلید چنین افرادی، زحمتکشان  بسیاری بیکار و زندگی آن ها به سمت نابودی می رود لذا این افراد جنایتکار هستند.