آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
فرهنگ و هنر
۲۵

تخفیف سه روزه باغ کتاب

منبع: ایسنا

 باغ کتاب تهران به مناسبت سومین سالگرد افتتاح این مجموعه علمی و فرهنگی برای قسمت های مختلف تخفیف درنظر گرفته است.این تخفیف ها از امروز چهارشنبه 11 تیرماه تا جمعه 13 تیرماه به مدت سه روز برای مراجعه کنندگان به باغ کتاب تهران درنظر گرفته شده است. کتاب فروشی کودک و نوجوان، کتاب فروشی بزرگسال و خانه کودک باغ کتاب با 10 درصد تخفیف پذیرای شهروندان خواهند بود.اتاق فرار و فکربازیا با 30 درصد تخفیف و شهربازی تعاملی روبوکیدز با 25 درصد تخفیف میزبان مراجعه کنندگان خواهند بود. همچنین بهای بلیت باغ علم کودکان و نوجوان در این سه روز نیم بها خواهد بود.تخفیف های سالگرد افتتاحیه باغ کتاب، بخش های هنری مجموعه باغ کتاب را نیز شامل می شود.