آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
سیاسی
۲

پاسخ دفتر رئیس جمهوری به کیهان: در مسیر خواست امریکایی ها حرکت نکنید

دفتر رئیس جمهوری طرح برخی مطالب و ادعاها را در سرمقاله 8 تیرماه روزنامه کیهان «سست، مغرضانه، خلاف عدالت و واقعیت نسبت به دولت» و حاوی «انتساب برخی اتهامات ناروا» توصیف کرد و در جوابیه ای به این روزنامه، «نفی کارنامه دولتی را که با تمام توان در خط مقدم تحریم های ضدبشری امریکا ایستاده است»، به معنای قدم برداشتن در مسیر خواست امریکایی ها دانست.به گزارش ایرنا، در بخشی از این مطلب خطاب به مدیرمسئول کیهان آمده است: نگارنده محترم، در فرازهای مختلف سرمقاله، همسویی با امریکا و اراده و خواست این کشور را تقبیح کرده اما در عمل، کارنامه دولتی را که با تمام توان در خط مقدم مقابله با تحریم های ضدبشری امریکا ایستاده است، به کلی نفی می کند؛ این کار آیا قدم برداشتن در مسیر خواست امریکایی ها نیست!؟ در دو سال گذشته، کشور تحت تحریم هایی اداره شده است که طراحان و مجریان آن مدعی بودند ظرف سه ماه منجر به فروپاشی اقتصاد ایران می شود. حالا عجیب نیست که مدعیان مبارزه با امریکا، به جای گفتن دستمریزاد به دولتی که متولی اداره کشور در این شرایط بسیار دشوار است، دستاوردهای نظام در مقابله با تحریم های امریکا و سایر تحریم های در سایه را چنین غیرمنصفانه زیر سوال می برند؟ در ادامه آمده است: کارنامه دولت و ملت ایران در مقابله با تحریم های غیرقانونی امریکایی، به اندازه ای افتخارآمیز است که حتی دشمنان ایران هم به آن اذعان دارند. تنها یک جلوه از این کارنامه، در روزهای اعمال محدودیت های اجتماعی در ایام اوج کرونا به چشم دیده شد؛ همان زمان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، هجوم مردم قفسه فروشگاه ها را خالی کرده بود، اما در ایران کمبود هیچ کالایی احساس نشد و تمامی مایحتاج مردم، به اندازه ای که حتی بیش از نیاز عادی کشور بود، توسط دولت تامین شد و در دسترس مردم قرار گرفت. در سالی که بلای کرونا، اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد کشورهای صنعتی را به زانو درآورده است، تقویت بنیان ها برای رفع موانع تولید در کشور، غلبه بر تنگناهای تحریم و دستیابی به رشد در اشتغال و میزان تولید توسط دولت خدوم و مظلوم منتخب اکثریت قاطع مردم، آیا جای حمایت و افتخار دارد یا جای دشمنی و تضعیف!؟ در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه تلاش ها و اقدامات دولت در مواجهه با کرونا در این روزنامه بازتابی ندارد، آمده است: حمله ظالمانه و مستمر به مدیریت دولت در شرایط تحریم و شیوع کرونا در حالی از سوی کیهان انجام می شود که مشابه همین تحریم-البته بسیار محدودتر از امروز- در زمان دولت مورد حمایت این روزنامه هم وجود داشت و از قضا اثرات بسیار بدتری در اقتصاد کشور و معیشت مردم پدید آورده بود.  این روزنامه اما در آن زمان نه نقدی به دولت وارد می دانست و نه هیچ گاه اثرات تحریم را به پای مدیریت دولت می نوشت، بلکه با تمام توان از آن دولت دفاع می نمود. دست اندرکاران کیهان اگر به دنبال دلایل کم اثری و عدم اقبال مردم به این رسانه می گردند، باید ریشه های آن را در این استانداردهای دوگانه بجویند. دفتر رئیس جمهوری افزوده است: سرمقاله نویس محترم روزنامه کیهان که از یک نامه به رهبر معظم انقلاب به دلیل احتمال سوء استفاده دشمنان انتقاد کرده است، آیا خود با سیاه نمایی از وضع اقتصادی کشور و تخطئه کارنامه نظام در همان مسیر گام برنمی دارد؟... موسسه کیهان یک سرمایه ملی است اما متاسفانه روزنامه تحت مدیریت شما در دو دهه اخیر به روزنامه ای کاملا افراطی و بی منطق و هتاک بدل شده است که بر موضع براندازی دولت پا می فشارد. در ادامه این مطلب آمده: حجم تلاش های براندازانه کیهان علیه دولت به حدی است که گویا در پوشش دفاع از نظام و رهبری به دنبال انتقام از مردمی است که به دولتی مخالف منویات جریان مورد نظرش رای داده اند.

طرح حاکمیت دوگانه و جداسازی دولت از نظام همان دام خطرناکی است که همیشه در آن گرفتار بوده اید.  غافل از آنکه تجربه شورش سازی ها در سال های اخیر بار دیگر نشان داده عبور از دولت و عبور از نظام از یک جنس است و نادیده گرفتن خدمات دولت نه تنها خلاف مروت که خلاف مصلحت نظام و سیاست راهبردی و اعلام شده مقام معظم رهبری هم هست و به همین علت برخلاف رویه کیهان و امثال کیهان، ایشان تاکنون از همه دولت های کشور تا روز پایان مسئولیت قانونی خود حمایت کرده اند. دفتر رئیس جمهوری خطاب به مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشته: یکبار به مواضع خود و مواضع صهیونیزم نسبت به دولت بنگرید و ببینید در کجا قرار گرفته اید.