آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۶
شهرستان ها
۵

دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان: دور ریز محصولات کشاورزی 10 میلیارد متر مکعب آب را هدر می دهد

رباط کریم-خبرنگاررسالت: محمد عمرانی افزود: از حدود 120 میلیون تن تولیدات محصولات کشاورزی و باغی در ایران سالانه  بین 30 تا 35 میلیون تن آن به دلایل مختلف دور ریز می شود که این میزان محصول دور ریزیعنی هدر رفت حدود 10 میلیارد متر مکعب آب که می تواند غذای 17 میلیون نفر را تامین نماید.وی با اشاره به این موضوع که رتبه نخست هدر رفت و ضایعات محصولات کشاورزی دنیا به ایران اختصاص دارد ، اظهار داشت: در جهان بیش از 80 کشور با جمعیت زیر 18 میلیون نفر وجود دارد که فقط ضایعات کشاورزی ایران می تواند پاسخگوی نیازغذایی کل شهروندان هریک از آن کشورها باشد.این فعال محیط زیست،عدم وجود آمایش سرزمین و بی برنامگی درتولید، توزیع و انتقال را مهم ترین عامل افت کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش دورریز آن ها برشمرد و اظهار داشت: محصولات کشاورزی به دلیل فساد پذیری و افت کیفیت سریع باید در کوتاه ترین زمان به دست مصرف کننده برسد ودر صورت فقدان مشتری، در سردخانه نگهداری ویا در کارخانجات تبدیلی و تکمیلی به آب میوه، کنسانتره و دیگر فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند.عمرانی، خرد شدن اراضی، سنتی بودن تولید و طولانی بودن فرآیند تولید تا مصرف را از دیگر عوامل  افزایش ضایعات در محصولات کشاورزی ایران خواند و اضافه کرد: در ایران، دستکم 5 واسطه برای عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه تا مصرف کننده وجود دارد، در حالی در کشورهای توسعه یافته غالبا عرضه به صورت مستقیم و توسط تولید کننده صورت گرفته و یا حداکثر با یک تا دو واسط انجام می شود.دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان، با یادآوری این نکته که شاخص میانگین تولید ماده خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب در جهان 2/5 کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته 3/5 کیلوگرم و در ایران حداکثر یک کیلوگرم است ، گفت: آنچه امروز توجه به کاهش ضایعات کشاورزی را یک ضرورت مهم کرده ، کم آبی و تشدید تحریم ها برعلیه کشورماست.