آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
شهرستان ها
۸

مشاور امور زنان و خانواده شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد: ضرورت مشارکت و همکاری خانواده ها به ویژه زنان در رعایت الگوی مصرف آب در تابستان

گرگان-خبرنگاررسالت: مهندس معصومه لولایی اظهار کرد: زنان نقش موثری در اداره امور خانواده دارند، که یکی از الزامات آن دسترسی به آب سالم و مناسب است، لذا لازم است این گروه از افراد جامعه توجه ویژه ای به رعایت الگوی مصرف بهینه آب داشته باشند.لولایی تصریح کرد: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و ایفای نقش موثر درخانواده و اجتماع، با صرفه جویی در مصرف صحیح آب و اشاعه این فرهنگ می توانند کمک شایانی در مدیریت آب داشته باشند.وی با بیان اینکه زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ مصرف بهینه آب هستند، افزود: زنان از مشارکت کنندگان اصلی در امر مدیریت مصرف آب هستند، این گروه به دلیل موقعیتی که در خانواده دارند می توانند آموزش دهندگان مجربی در زمینه های مختلف مصرف آب باشند و از سویی به دلیل اینکه زنان بیشتر از دیگر اعضای خانواده در منزل با آب سرو کار دارند، مجری تغییر فرهنگ آب محسوب می شوند.لولایی ،اصلاح الگوی مصرف را یک رسالت ملی دانست و اظهار کرد: وقتی افراد اصلاح الگوی مصرف را در جامعه رعایت کنند در واقع فرهنگ درست مصرف کردن را می آموزند، بنابراین می توانند از منابع انرژی استفاده مستمر داشته باشند.