آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت: مراسم دعای روز عرفه پنج شنبه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و در فضای باز مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.