آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۵۰
باشگاه اقتصاددانان
۳۱
پرسش امروز

موافقت نامه ایران و چین

منبع: نگار باقری

 چندی پیش، انتشار پیش نویس سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین، بحث های گسترده ای را در فضای مجازی و مطبوعات به راه انداخت.

طبیعتا، انعقاد قراردادهای همکاری با سایر کشورها به خصوص برای ایران که در دهه های اخیر درگیر تحریم های سخت بوده است، می تواند امری راهگشا تلقی شود و راهی به سوی رشد و توسعه اقتصادی بگشاید. اما در عین حال سوالات مختلفی پیرامون عقد این قرارداد مطرح است. منافع ایران از این قرارداد چه خواهد بود؟ اهداف این قرارداد با وجود تحریم های اقتصادی و با توجه به اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است، قابل دستیابی است؟و آثار این قرارداد  در روابط تجاری دو کشور چیست؟

در پرونده باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را پیرامون سوالات مطرح شده در مورد این قرارداد بررسی می کنیم.