آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۰۸
جامعه
۱۳
خوانندگان

از آن 45 روز 105 روز هم گذشت

گروه اجتماعی: جمعی از خریداران یکی از خودروسازان مونتاژکار داخل کشور با انتقاد از رفتار شرکت مربوطه در دریافت وجه و وعده تحویل خودرو در 45 روز کاری از عدم تحویل خودروی ثبت نامی خبر دادند. این در حالی است که به گفته این خریداران شرکت یاد شده در سررسید چک های دریافتی آنها را وصول کرده ولی به تعهدات خود عمل نکرده است. 

به گفته یکی از این خریداران که برای دریافت خودروی x22 مدیران خودرو 90 میلیون تومان پیش پرداخت داده است پس از گذشت یک ماه از زمان ثبت نام در فروردین 1399 مبلغ 35 میلیون تومان دیگر پرداخت کرده اند و در حالی که تعهد کرده بودند در 4 تیر 99 خودرو را تحویل دهند اما هنوز خبری از این کار نشده است.  این خریدار همچنین به روزنامه اعتماد گفت: هربار که در این مدت به شرکت مربوطه مراجعه کرده ایم با تاکید براینکه قسط عقب افتاده دارید ما را موظف به پرداخت چک کرده اند ولی بعد که مجددا برای پیگیری تحویل خودرو مراجعه کردیم پاسخگوی ما نبودند.