آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۳
صفحه آخر
۲۰

سخن روز

منبع: (وسائل الشیعه: ج 15، ص 350، ح 1، مستدرک: ج 11، ص 381، ح 1)

امام کاظم(ع): خطر و ضرر علاقه به ریاست برای مسلمان بیش از دو گرگ درنده ای است که به گله گوسفندی که چوپان ندارند حمله کنند.