آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
بورس کالا
۲۲
جدول فولاد

نوسان قیمت فولاد

گروه شرکت ها : مبادلات روز یکشنبه مورخ 23 شهریور ماه سال جاری با رشد قیمت فولاد دنبال شد. در این روز اغلب تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی که در بازار آهن وجود داشت، از اعلام نرخ خودداری کردند؛ اما جو عمومی بازار حاکی از رشد قیمت ها بود.