آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۳
سیاسی
۲

در پی حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی انجام گرفت

عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش از مردم

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح روی جلد کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی گفت: بابت بی سلیقگی انجام شده در کتاب ریاضی سوم دبستان عذرخواهی  و آن را اصلاح می کنیم. به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در ششمین برنامه گفت و گوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه های دولتی و با موضوع گفت و گو بر محور تحول که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل آموزش وپرورش استان ها و بیش از 750نفر از مدیران مناطق آموزش و پرورش کشور به صورت ویدیو کنفرانس و از طریق بستر شبکه شاد برگزار شد، اظهار کرد: در آموزش و پرورش تربیت نسل آینده را به زنان محول کردیم،زیرا بیش از 60 درصد نیروهای آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند. وی افزود: لذا ساختن آینده، نسل نو و شکل گیری شخصیت و هویت نسل آنان چه در مقام مادر چه در مقام معلم، زنان نقش ویژه ای دارند. همچنین بیش از نیمی از دانش آموزان کشور هم دختران هستند لذا تبعیض دیرینه جنسیتی که در دسترسی به آموزش وجود داشت به طورکامل بر طرف شده است و امروز هیچ دختری در هیچ نقطه ای از ایران محروم از تحصیل نیست. وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر فکر کنیم که پایه اصلی عدالت اجتماعی در توزیع برابر فرصت های یادگیری است، فرصت های یادگیری خوبی را در برابر دختران قرار دادیم و آثارش را نیز مشاهده می کنیم و در مسابقات و المپیادها بیش از نیمی از شرکت کنندگان دختران هستند. وی ادامه داد: یک بی سلیقگی در حذف تصویر دختران از کتاب سوم ابتدایی انجام شده است ،لذا از این بابت عذرخواهی و آن را اصلاح می کنیم.

جنیدی: برخورداری کامل دختران از آموزش های برابر ادامه یابد

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری هم با اشاره به انتقادات اخیری که در حوزه آموزش و پرورش به وجود آمد گفت: انتقادی که می شود، نشان دهنده اهمیت آموزش و پرورش و اثری است که بر جامعه دارید. نقد هرچقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه و نشان دهنده اهمیت کار آموزش است. جنیدی افزود: با توجه به روحیه و عملکردی که از جناب وزیر و مجموعه مدیران آموزش و پرورش سراغ دارم می دانم که انتقاداتی که می شود و ایراداتی که هست حتما اصلاح می شود. می دانم که تلاش هایی طی دهه ها شده و در همین دوره خاص هم همین طور، برای اینکه دختران جامعه از همان آموزش ها و امکاناتی برخوردار باشند که نیمه دیگر، یعنی پسران و آقایان برخوردار هستند. معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: همه ما اهمیت این موضوع را می دانیم و همه ما بر این باوریم که ممکن نیست که یک نیمه ای احساس خوشبختی نکند ولی نیمه دیگر این احساس را داشته باشد. وی تاکید کرد: خوشبختی امری جمعی است و مرد و زن در این جامعه می خواهند که احساس خوشبختی بکنند و آموزش عنصر اصلی آن است. مطمئنم که هر نقصی در این رابطه باشد این همت و اهتمام وجود دارد که رفع شود و انتظارات مشروع جامعه را از این منظر پاسخ بدهد.