آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۵
زندگی: دانش
۱۵

خبر

ارسال نخستین محموله واکسن کرونای روسیه برای عموم

به گفته سخنگوی بهداشت روسیه، نخستین محموله واکسن کرونای این کشور به نام «اسپوتنیکV» برای مناطق مختلف روسیه ارسال شد. این واکسن در انستیتو ملی گامالیا توسعه یافته و آژمایش های بالینی آن در ماه های تیر و مرداد انجام شده است. «اسپوتنیکV» براساس پلتفرم هایی ساخته شده که قبلا برای توسعه واکسن های دیگر به کار گرفته شده بود./ مهر

کشف پروتئینی که در رشد سلول های مویی گوش نقش دارد

پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند پژوهشی انجام داده اند که نقش یک پروتئین را در رشد سلول های مویی (Hair cells) نشان می دهد. سلول های مویی گوش، نقش مهمی در شنیدن دارد. برخی از این سلول ها، صداهایی که به گوش می رود را تقویت می کند. هنگامی که سلول های مویی، رشد درستی نداشته باشد یا در اثر فشارهای محیطی مانند صدای بلند آسیب ببیند، به از دست رفتن عملکرد شنوایی منجر می شود./ ایسنا