آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
خبر
۲
اخبار دیپلماتیک

واکنش جنیدی به ادعای آمریکا درباره استفاده از «اسنپ بک»

دنیای اقتصاد : لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد استفاده آمریکا از «اسنپ بک» برای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران گفت: «کاری که آمریکا شروع کرده چند مشکل اساسی دارد. من یک گزارش حقوقی در این زمینه ارائه داده ام. اول اینکه آمریکا دارد به بند 10 قطعنامه 2231 استناد می کند و می گوید من هنوز Participant یعنی مشارکت کننده در برجام هستم.»

جنیدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در این باره تاکید کرد: «اما بحث ما کاملا روشن است ما (ایران) می گوییم شما(آمریکا) به صورت رسمی نه تنها برجام را نقض کردید، بلکه اعلام خروج و بیان کردید که در این معاهده و توافق نیستید.» در ادامه معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این موضوع از نظر آیینی و شکلی دو اشکال عمده دارد، افزود: «یک اینکه آمریکا دیگر مشارکت کننده برجام نیست، استفاده از این ابزار و مکانیزم فقط مختص به کسی است که هم طرف و هم مشارکت کننده در برجام است. دومین اشکال آیینی هم این است که کسی هم که همین الان عضو است با مواد 10 و به ویژه 11 قطعنامه 2231 آمده است که یک آیینی در بخش حل وفصل اختلاف سند برجام آمده است. یعنی باید آیین موضوع مواد 36 و 37 را طی کند. این موضوع در مواد 10 و 11 قطعنامه آمده است و آمریکا آن را طی نکرده است.» جنیدی با تاکید بر اینکه استفاده از این آیین زمان بر است و چون در آمریکا انتخابات دارند این اتفاق رخ نداده است، ادامه داد: «اصلا فرض کنید این دو ایراد را نداشت که البته هر دو را دارد یعنی اولا مشارکت کننده برجام نیست و ثانیا مکانیزم ماده 36 برجام را رعایت نکرده است. حالا فرض کنید یک کشوری هر دوی این موارد را رعایت کرده بود چه زمانی می توانست اظهار کند، می تواند تحریم ها را برگرداند، زمانی که اثبات کند ایران برجام را نقض کرده است.» معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: «آنچه ایران انجام داده است باعث شده تا الان 15 تاییدیه آژانس داشته باشد و حتی بعد از خروج آمریکا از برجام هم ایران تا یکسال کاهش تدریجی تعهدات را نداشت. آمریکا زمانی از برجام خارج شد که ما 15 تاییدیه برجام را داشتیم.» وی با تاکید بر اینکه در زمان خروج آمریکا از برجام هیچ مورد نقضی که تشخیصش با آژانس بوده از سوی ایران رخ نداده است، گفت: «حتی تا یکسال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی طرفین برجام مهلت داده شده بود تا نقض آمریکا را جبران کنند.» جنیدی با اشاره به کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام افزود: «کاری که ایران در کاهش تدریجی تعهدات خود انجام داده به استناد مواد 36 و 37 برجام است. بنابر این از این منظر هم آمریکا نمی تواند به ما انتساب نقض دهد. ما آمدیم و یک حقی را در سند استفاده کردیم که به دلیل نقض برجام توسط آمریکا بوده است.» معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: «اشکال مهم تر این است که اگر تمام ایراداتی که به آمریکا الان وارد است در واقعیت نبود، باید گفت که کسی می تواند به حقوق ناشی از یک سند استناد کند که همه تعهدات ناشی از آن سند را زیر پا نگذاشته باشد. این موضوع را هر عقل سلیمی می گوید.»