آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
روند
۱۴

بررسی تکنیکال گروه نشان می دهد: اقدام و احتیاط در گروه زراعت

محمدحسین کیانی (کارشناس بازار سرمایه)

همان طور که مشخص است، شاخص با جو منفی حاکم بر بازار کف کانال صعودی یکساله خود را از دست داده و بازگشت به کف شکسته شده هم انجام شده است.حمایت های بعدی برای این شاخص محدوده های تراز فیبوناچی مشخص شده است. به نظر در محدوده حمایتی اول یعنی 175هزار و 231 شاهد واکنش مثبت رو به بالا باشیم و سپس امکان اصلاح تا تراز بعدی وجود دارد. بنابراین می توان با احتیاط بیشتر و به صورت پله ای در این گروه اقدام به خرید کرد.در صورت برگشت به داخل کانال صعودی یکساله می توان بار دیگر روند صعودی مجدد این گروه را تایید کرد.

کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)

همانند شاخص گروه زراعت، حمایت خط روند صعودی خود را از دست داده است. محدوده حمایتی فعلی 7500 تومان است که در صورت از دست دادن این محدوده می توان افت تا محدوده 5500 تا 6هزار تومان را برای آن متصور بود. در صورت برگشت از محدوده 7500 تومان هدف اول سهم 10500 تومان و هدف میان مدت می تواند حوالی 15200 باشد.

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)

شاید بتوان گفت چه از لحاظ نگاه تحلیلگران بنیادی چه از لحاظ تکنیکالی سهم زکوثر در این قیمت ها ارزنده است و می تواند بازدهی خوبی را رقم بزند. محدوده حمایتی اصلی سهم که حوالی 2600 تا 2800 تومان بود در ریزش اخیر بازار از دست رفته است. به نظر پایان اصلاح برای این سهم محدوده عدد روانی 2هزار تومان باشد. اهداف سهم در کوتاه مدت 2800 تومان و میان مدت 5500 تومان است.

کشت و دامداری فکا (زفکا)

زفکا بر خلاف سایر همگروهی های خود توانست از حمایت خط روند صعودی خود برگشت داشته باشد.تا زمانی که محدوده 3550 تا 3700 را از دست ندهد روند صعودی بلندمدت خود را حفظ کرده است. با شکست مقاومت 4500 تومان می تواند تا محدوده 6200 تومان در میان مدت حرکت کند.