آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۳
ورزشی
۱۱

این فوتبال بی شباهت به جنگل نیست

درفوتبال ایران تیم هایی هستند که هرچقدر هم در مقطعی خوش بدرخشند، به علت نبود سازوکار مناسب، محکوم به زوال هستند.

 فوتبال ایران به چند طیف مختلف تقسیم می شود که در هر سطح، گروه ها بر اساس بضاعت مالی و هدف گذاری های خود دسته بندی می شوند. این دسته بندی ثابت نیست و اگر مهم ترین عامل یعنی پول، به موقع و در زمان مناسب فراهم نشود، سقوط و در صورت استمرار بی پولی، نابودی را رقم می زند.مهم ترین مقطع برای دسته بندی گروه ها فصل نقل وانتقالات است. درواقع از عملکرد گروه ها در نقل وانتقالات، می توان به آینده آن ها پی برد؛ اتفاقی که شاید در موارد معدودی با نتایج معکوس همراه شود و تیمی باوجود بضاعت مالی کم و عدم تعهد به قراردادها و همین طور آمادگی دیرهنگام برای حضور درمسابقات، بتواند دربازی ها نتایج خوبی کسب کند اما همیشگی نیست و با سررفتن صبر عوامل تیم، نتایج هم رو به شکست می رود.درایران این دسته بندی با توجه به سوابق گروه ها از گذشته تاکنون شکل گرفته اما همچنان برخی از گروه ها به علت ناپایدار بودن شرایط مالی و حمایت های مسئولان، دراین دسته بندی جابه جا می شوند. به همین دلیل است که ازحالا می توان سرنوشت برخی از گروه ها را با توجه عملکردشان در نقل وانتقالات پیش بینی کرد.نه تنها درایران بلکه در تمام لیگ های دنیا، تیم های قدرتمند برای بقا واستمرار قدرت مجبورند از تیم های ضعیف تر تغذیه کنند. درنتیجه این تیم های ضعیف تر هستند که باید راهکاری برای بقا پیدا کنند واگر دراین زمینه برنامه ای نداشته باشند، مجبورند مانند خیلی از تیم هایی که دراین سال ها به فوتبال آمده و رفته اند، نابود شوند. ویسی، سرمربی پیکان چندین سال قبل فوتبال را مانند خیلی از مقوله ها، با قانونی موسوم به قانون جنگل مقایسه کرد. او می گوید در فوتبال قانون جنگل وجود دارد؛ باید بکشیم تا کشته نشویم. درواقع طبق یک تعریف گسترده تر باید گفت کسی باقی می ماند که قوی تر باشد یا درتعریف عامیانه تر بخور یا خورده شو که به درستی در فوتبال هم این موضوع نهادینه شده است.

درنتیجه درفوتبال و به خصوص درایران، تیم هایی موفق خواهند بود که خوراک خود را تامین کنند. تیم های قهرمان باید بازیکنان بزرگ را از تیم های کوچک تر جذب کنند و به ترتیب هر تیمی مطابق با نیازش باید منابع لازم را به دست آورد.در یک نگاه اجمالی به نقل وانتقالات گروه ها  می توان مشاهده کرد که چه تیم هایی چه خریدهایی انجام داده اند. تیم هایی مانند استقلال، پرسپولیس و سپاهان به نوعی بهترین بازیکنان تیم های عموما ضعیف ترازخود را جذب کردند تا با رفع کاستی های موجود در تیم شان، برای رقابت درلیگ بیستم آماده شوند.تیم هایی مانند شهرخودرو، ذوب آهن، سایپا و حتی پیکان که ستاره های فصول گذشته خود را ازدست داده اند، به تیم های پایین تر از خود توجه داشتند تا با جذب بازیکنان این گروه ها، خلاء بازیکنان موفق خود را به این شکل پر کنند.درحالی که ذوب آهن بهترین بازیکنان خود را به همشهری خود واگذار کرد، برای جبران به سراغ تیم های خوزستانی رفت و دو بازیکنش را از صنعت نفت گرفته که هنوز تکلیفش برای لیگ بیستم مشخص نیست و اعلام نشده که با حمایت کدام نهاد ادامه خواهد داد.شهرخودرو هم به همین منوال عمل کرده است. بعد از رفتن دوبازیکن تاثیرگذار این تیم به استقلال و پرسپولیس، نیازش را از نفت مسجدسلیمان برطرف کرده که سروسامان نگرفته و درروزهای پایانی فصل قبل هم کج دارومریز ادامه داد تا فصل تمام شود. درواقع به جز تیم های متمول، سایر تیم های میانه جدولی نیز به تناسب بازیکنانی را برای پر کردن خلاء موجود درتیمشان جایگزین کردند و درطول لیگ بیستم لنگ نخواهند ماند.نکته اصلی دراین چرخه که بی شباهت به قانون جنگل نیست، این است که تیمی که پول و برنامه نداشته باشد، شاید بتواند چند فصلی دوام بیاورد اما چیزی جز سرنوشت نفت تهران، استقلال خوزستان یا پارس جنوبی درانتظارش نیست.