آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۳
بین الملل
۹
ترجمه و تحلیل

تقلب می کنم، پس هستم !

منبع: یورونیوز

رئیس جمهور آمریکا همچنان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را محتمل می داند! اصلی ترین دلیلی که ترامپ به آن استناد می کند  نظرسنجی های ایالتی و عمومی صورت گرفتهدر آمریکاست. نظرسنجی هایی که نشان می دهد او وضعیت خوبی در نزد افکار عمومی ندارد. در مقابل، جو بایدن و دموکرات ها نیز درصددند با توجه به کاهش محبوبیت ترامپ و نفرت بسیاری از شهروندان آمریکایی از او  پیروزی بدون دردسری را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر(آبان ماه) به دست بیاورند. 

شبکه یورونیوز در گزارشی آخرین تحولات انتخاباتی و سیاسی جاری در آمریکا را موردبررسی قرار داده است. 

در این گزارش آمده است :ترامپ تلاش می کند رای دهندگان سفید را از حاشیه نشینان پرشمار و فرودست بترساند تا آن ها به حمایت از او ادامه دهند. برای همین است که کارزار انتخاباتی وی بر شعار نظم عمومی استوارشده است. پروفسور کز مود دراین باره می گوید: «این ها پیام های روشن با ویژگی های نژادی و علیه تهدید سوسیالیسم هستند. اما این حربه خیلی در برابر بایدنی که به عنوان یک فرد میانه رو شناخته می شود، کارگر نمی افتد.» بااین همه و به عقیده همین پژوهشگر، «عامل زمان به نفع جمهوری خواهان عمل می کند...استیصال در برابر کووید 19 و ازسرگیری آهنگ رشد اقتصادی نسبت به تابستان 2020 و نه زمستان 2019، می تواند به جمهوری خواهان برای پیروزی در این انتخابات کمک کند.»

دکتر رودریک پی.هارت، صاحب کرسی ارتباطات و استاد علوم سیاسی کالج علوم ارتباطات مودی وابسته به دانشگاه اوستین در تگزاس با تاکید بر فاکتور زمان می گوید: «دشمن اصلی ترامپ در این انتخابات جو بایدن نیست، بلکه زمان است. برای این که انتخاب دوباره، ترامپ باید کاری کند که زمان برعکس و گذشته تبدیل به حال شود. این یک تاکتیک جدید نیست. بسیاری از دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات گذشته برای رویارویی با رسوایی ها، همین کار را کرده اند.» وی تاکید می کند اگر ترامپ پیروز شود، به این معنا است که او توانسته کاری کند که رای دهندگان وضعیت کنونی را فراموش کنند.»

براساس این نظریه، کنوانسیون ملی جمهوری خواهان هم در همین راستا گام برداشت. آقای هارت می گوید: «کنوانسیون جمهوری خواهان کوشید گذشته را به بوته فراموشی بسپارد. برای مثال آن ها تاکید می کردند که ترامپ همیشه با سیاهان مهربان بوده، با بی نزاکتی با متحدان جهانی ایالات متحده صحبت نکرده و همیشه به زنان و اسپانی تبارها احترام گذاشته است. منطق بنیادین ترامپ در این انتخابات این است که ازآنجایی که ایالات متحده آمریکا روزگاری سالم و ثروتمند بوده، او باید بار دیگر رئیس جمهور  شود. این در حالی است که واقعیت سخت این است که بخش بزرگی از ملت هم اکنون به خاک سیاه نشسته و بیمار هستند.»

 خیز دموکرات ها و جمهوری خواهان برای تقلب در انتخابات

گزارش یورونیوز و گزارش های مشابه نشان می دهد که اوضاع انتخاباتی در آمریکا تا چه اندازه پیچیده است. بدون شک در چنین شرایطی هیچ یک از دو حزب سنتی آمریکا از تقلب در انتخابات فروگذار نخواهند کرد. نباید فراموش کرد که فرمانداران دموکرات و جمهوری خواه در ایالات مختلف آمریکا، اساسا ارزشی برای رای ساکنان ایالات خود قائل نبوده و بالعکس  درصدد تامین منافع حزبی خود در انتخابات هستند. به عبارت بهتر، رقابت اصلی میان دو حزب سنتی آمریکا، بر سر این موضوع است که چه کسی می تواند بهتر تقلب کند! اگر ترامپ بتواند از امکانات خود دراین خصوص استفاده کند، می تواند بازی را در برخی ایالات حساس و تعیین کننده از بایدن ببرد. البته نامزد حزب دموکرات نیز ظرفیت های خود را در این خصوص نادیده نمی انگارد!