آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۳
ورزشی
۱۱

طباطبایی: در بسکتبال بازیکن قرضی مرسوم نیست

درخواست حامد حدادی برای بستن قرارداد با دو تیم از سوی فدراسیون بسکتبال رد شد. با توجه به درخواست حامد حدادی مبنی بر اینکه بتواند هم زمان با دو تیم داخلی و خارجی قرارداد ببندد، فدراسیون بسکتبال دراین زمینه بررسی هایی انجام داد اما با درخواست این بازیکن موافقت نشد و آیین نامه لژیونرها همانند سال های گذشته خواهد بود.به طوری که هر بازیکن ایرانی که در لیگ های خارجی بازی کند و پس ازآن بخواهد به تیم های لیگ برتری بپیوندد، به عنوان بازیکن خارجی محسوب می شود. طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال درمورد این موضوع گفت: ما دراین مورد طبق آیین نامه عمل می کنیم با هیئت رئیسه هم دراین مورد صحبت کردم آیین نامه بازیکنانی که لژیونر می شوند تغییری نکرده و همانند گذشته است.وی ادامه داد: اگر قرار بر تغییر باشد نظر همه باشگاه ها را می پرسیم اما چون تغییری نبوده به همین دلیل مطرح نشد شاید در سال های بعد این اتفاق بیفتد.وی عنوان کرد: نمی شود که یک بازیکن هم زمان در دو باشگاه حضورداشته باشد چون چنین چیزی در بسکتبال مرسوم نیست.طباطبایی گفت: بسکتبال مانند فوتبال نیست که یک بازیکن درمیانه فصل به صورت قرضی به یک تیم دیگر برود. وی ادامه داد: ما تاکنون چنین چیزی در بسکتبال نداشته ایم و قوانین فیبا را که دیدم گفتم بازیکن در صورتی می تواند به تیم دیگری برود که قرارداد قبلی اش به پایان رسیده یا اینکه از تیم قبلی اش منفک شده باشد.