آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
عدد دوم

شما دعوت نبودید !

حاشیه های برگزاری جشن روز ملی سینما ادامه دارد و این بار یک هنرمند مستندساز از سهم صفردرصدی این گونه سینمایی در این جشن شاکی شده است. سام کلانتری با انتقاد از جای خالی سینمای مستند در گردهمایی افتخارآفرینان سینمای ایران که به انگیزه روز ملی سینما برگزار شد، گفته: خوب است بعد از چنین غفلتی، تعقل داشته باشیم و عذرخواهی کنیم. هر چند، زشتی مساله پاک نمی شود.