آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۷
حوادث
۱۹

تایید قتل عمد میترا استاد در هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده قتل میترا استاد برگزار شد و قضات به عمدی بودن آن رای دادند.

به گزارش جام جم، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور دیروز در ابتدای این جلسه رسیدگی گفت: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت در هیات عمومی باید تعیین تکلیف شود.

وی اذعان کرد: پرونده در حال حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آنچه باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ چرا که برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف افتاده است.

رئیس دیوان عالی کشور  ادامه داد: همه مولفه های مندرج در بند ب از ماده 290 قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است. 14 نفر از همکاران قضایی در این جلسه گفته هایی را مطرح کردند. هفت نفر در تایید رای شعبه دیوان عالی کشور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه صحبت کردند. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده 66 نفر بودند که 39 نفر رای کیفری یک و 27 نفر رای دیوان عالی را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.

در این پرونده نجفی متهم است هفتم مهر سال گذشته همسر دومش به نام میترا استاد را در خانه شان در محله سعادت آباد به قتل رساند. او چند ساعت بعد از قتل تسلیم شد و پس از محاکمه قضات او را به قصاص محکوم کردند.

نجفی در ادامه توانست رضایت اولیای دم را کسب کند و از جنبه عمومی جرم محاکمه شد. اما حکم او از جنبه عمومی جرم به خاطر اختلاف بین دادگاه و شعبه دیوان عالی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.