آرشیو دو‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، شماره ۵۳۳۸
صفحه اول
۱
سرمقاله

هسته و پوسته بازار ارز

سعید بیات

هر از گاهی که نرخ ارز بازار آزاد با افزایش های نامتعارف روبه رو می شود، اذهان نسبت به بازار ارز حساس می شود و برخوردهای امنیتی با سفته بازان افزایش می یابد. عده ای هم تلاش می کنند یک نهاد اقتصادی مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد را مقصر امر جلوه دهند و اشتباهات در حوزه سیاستگذاری ارزی را به عنوان مقصر اصلی معرفی کنند. البته در کوتاه مدت برخورد امنیتی با سفته بازان تا حدی مفید است و سیاستگذاران نیز عاری از اشتباه نیستند؛ ولی قضاوت دقیق و علمی نسبت به جهش های نرخ ارز و یافتن راهکارهای پایدار برای ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی نیازمند شناخت صحیح نسبت به کالبد نرخ ارز است. اما درباره کالبد نرخ ارز واقعا تا چه حد شناخت داریم؟

نرخ ارز بازار آزاد یک هسته و یک پوسته دارد. هسته نرخ ارز همان نرخ تعادلی است که اندازه و تغییرات آن تابعی از متغیرهای بنیادین اقتصاد (رشد اقتصادی غیرنفتی، نرخ تورم، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، حجم واردات و...) است. به بیان دیگر، نرخ تعادلی ارز با توجه به تعامل و برهم کنش نیروهای عرضه و تقاضا حاصل می شود و نیروهای عرضه و تقاضا نیز خود نماینده تحولات متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند.

پوسته نرخ ارز که تمایل دارم آن را (نیروی گریز از تعادل) بنامم، معادل با شکاف نرخ ارز بازار آزاد از نرخ تعادلی است که ریشه شکل گیری آن در تامین ارز قاچاق، خروج سرمایه و سفته بازی است.

در شرایط عادی و با ثبات سیاسی و اقتصادی انتظار می رود پوسته نرخ ارز بسیار نحیف باشد و نرخ ارز بازار آزاد به سمت نرخ تعادلی میل کند. اما وقتی اقتصاد کشور با شرایط تحریم و نااطمینانی ناشی از آن مواجه و انتظارات منفی نسبت به آینده وجود داشته باشد، سفته بازی و خروج سرمایه تشدید می شود. همچنین به علت کاهش درآمدهای ارزی ناشی از شرایط تحریمی، کالاهای لوکس و غیرضروری از لیست شمول واردات خارج می شوند؛ اما چون این نوع کالاها نیز همواره متقاضیانی در داخل کشور دارند، از کانال قاچاق وارد کشور می شوند.

بنابراین تشدید سفته بازی و خروج سرمایه و همچنین تامین ارز مورد نیاز برای قاچاق سبب می شود تا پوسته نرخ ارز ضخیم تر شود و نرخ ارز بازار آزاد از هسته خود (نرخ تعادلی) فاصله پیدا کند و نیروی گریز از تعادل فعال تر شود. برای مثال، وقتی نرخ دلار بازار آزاد 29هزار تومان است و برآوردهای علمی نشان می دهد که نرخ تعادلی در سطح 20هزار تومان قرار دارد، آن گاه می توان نتیجه گرفت که هسته ارز معادل 20 هزار تومان و پوسته آن معادل 9هزار تومان است.

با این مقدمه، سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چه کنیم تا نرخ ارز بازار آزاد به صورت پایدار (و نه موقتی) پایین تر از سطوح فعلی قرار بگیرد؟

افزایش فعالیت های سفته بازانه ارز، خروج سرمایه و افزایش قاچاق معلول ریسک های مختلف به ویژه ناشی از ناپایداری روابط خارجی به دلیل تحریم هاست و مبارزه با این نوع فعالیت ها نمی تواند به عنوان راهکار بلندمدت تلقی شود، بلکه باید تلاش کرد با احیای تعاملات خارجی و انتظارات مثبت نسبت به آینده، علت وجودی نیروی گریز از تعادل را از کار انداخت. اگر علت از بین برود، معلول خود به خود از بین خواهد رفت.

سوال بعدی این است که اگر نرخ ارز بازار آزاد به هسته خود (نرخ تعادلی) میل کند، همه مشکلات حل می شود و دیگر نیاز به اقدامی نیست؟

باید توجه داشت که هسته ارز نماینده خوبی از ساختارهای اقتصادی حاکم بر کشور است. تا زمانی که بخشی از کسری بودجه پولی شود، نرخ تورم بالا باشد، سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و رشد اقتصادی پایین باشد و...، نمی توان از هسته سخت ارز عبور کرد و انتظار داشت که نرخ تعادلی در سطوح پایین تری قرار بگیرد. البته خطرناک ترین تصمیم این است که اگر تحریم ها لغو شود و درآمدهای نفتی افزایش یابد، مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف بودجه سال آینده به بازار ارز تزریق شود و همانند آنچه در سال های دهه 80 شمسی اتفاق افتاد، پرده ای بر ناکارآمدی های اقتصادی و چالش های کلیدی اقتصاد نظیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، انداخته و نرخ ارز با نیروی نفت پایین آورده شود.

واقعیت این است که اگر می خواهیم ارزش پول ملی به صورت پایدار و منبعث از پتانسیل های واقعی اقتصاد کشور افزایش یابد، باید شجاعانه با مسائل کلیدی اقتصادی مواجه شویم و راهکارهای علمی و منطقی برای حل آنها ارائه دهیم تا تحولات متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان به گونه ای رقم بخورد که نرخ ارز تعادلی به صورت پایدار به سطوح پایین تر منتقل شود.