آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۷
صفحه آخر
۲۴
نگاره

ماشین از کار افتاده تحریم

طراح: احمدرضا سهرابی