آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۲۳۰۵۳
معارف
۷
سلوک عارفانه

تاثیر روانی ترک زندگی اجتماعی

منبع: اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی(ره)، ج 9، ص 114

انسان از نظر طبیعی و اجتماعی «مدنی بالطبع» است. این موجودی که در نهادش این چنین نهفته شده که مدنی است، یعنی زندگی اش اجتماعی است (نه فردی) حال اگر انسان بخواهد این زندگی اجتماعی را رها کند (و تن به ازدواج ندهد) آثار بسیار زشتی دارد، چون در ارتباط با سازمان وجودی انسان است! (که یکی از مهم ترین آنها انزواگرایی و عدم ارضای نیاز به محبت و الفت است.)