آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۸
صفحه آخر
۲۴
نگاره

کاهش 5 درصدی حجم آب مخازن سدهای کشور

طراح: نیما شاه میری