آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۴۸۰
صنعت و معدن
۳
یادداشت

مسیر تحول آفرینی در حوزه تولید

دکتر علیرضا گرشاسبی (مدیر یکپارچه‏‏ سازی سیاست‏‏ های موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

سال 1401 به نام سال «تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین» نام گذاری شده است. بر این اساس، تولید همچنان محور اصلی سیاستگذاری در بالاترین سطح سیاسی و تصمیم سازی کشور قرار دارد. یکی از موضوعات واجد اهمیت در این خصوص، تولیدات بین المللی یا «international production» است. اگر انتظار داریم که تولیدات داخلی تولیداتی بین المللی هم باشند، باید تحولات این حوزه در سطح جهانی و داخلی مورد واکاوی قرار گیرد. تحولات حوزه تولید بین المللی به نحوی بوده که سهم تجارت در قالب زنجیره ارزش جهانی با کاهش بیش از 5واحد درصدی در دوره 2019-2010 روبه رو شده و به کمتر از 30 درصد رسیده است. از این منظر، اقتصادها رویکردهای درون گرایی بیشتری را نسبت به قبل دنبال کرده اند. با این حال، هنوز بخش قابل توجهی از تجارت خارجی از زنجیره انجام می شود. براساس آخرین اطلاعات از گزارش زنجیره ارزش جهانی سال 2021، مهم ترین تحولات شبکه تولید بین المللی شامل کندشدن رویکرد جهانی شدن (تقویت درون گرایی)، تغییر نقش شرکت های چندملیتی، تقویت منطقه گرایی و افزایش نقش محتوای داخلی کالای صادراتی گزارش شده است.

محیط سیاستی تولید بین المللی از بحران مالی سال 2008 نیز با تحولاتی قابل توجه روبه رو بوده است. در دوره 2009 تا 2013، افزایش مداخله در اقتصاد ملی، در دوره 2015 تا 2017 تقویت ابتکارات چندجانبه و رویکرد منطقه ای در تدوین مقررات تجاری و نهایتا از سال 2018 و در پی شیوع ویروس کرونا نیز تنش های تجاری تشدید و مواضع انتقادی تری نسبت به FDI طرح شده است. بررسی ها نشان می دهد که متوسط نرخ رشد FDI جهانی در سه دهه 1990، 2000 و 2010 به ترتیب 3/ 15درصد، 8درصد و 8/ 0 درصد بوده است.

از دریچه نگاه آنکتاد، سه عامل کلیدی به شرح زیر در کیفیت شبکه تولیدات بین المللی، به ویژه آن بخشی که در درون زنجیره جهانی ارزش انجام می شود، نقش دارد:

- توزیع جغرافیایی ارزش افزوده: تعداد کشورها در فرآیند زنجیره ارزش (الگوی عنکبوتی تولید)؛

- حکمرانی GVC: سطح کنترل زنجیره؛

- عمق GVCها: تعداد مراحل و بخش بندی های تولید محصولات در چارچوب تخصص گرایی عمودی در زنجیره ارزش.

تقویت رویکرد کیفی در تولیدات بین المللی در ایران نیز باید با توجه به تحولات محیط های سیاستی نسبت به افزایش نقش محتوای درونی (تولیدات داخلی کشور) در محصولات صادراتی خارج از GVCها، تقویت حضور در شبکه های جهانی ارزش و تعمیق آن جهت گیری شود؛ بنابراین، مساله در اینجا صرفا کمیت تولیدات بین المللی نیست، بلکه کیفیت آنها نیز بسیار حائز اهمیت است.

نکات کلیدی

1) براساس آخرین اطلاعات، سهم تجارت ایران در کل تجارت جهانی حدود 2/ 0 درصد است. طبیعی است که تقویت رویکرد تولیدات بین المللی باید بتواند سهم ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد.

2) براساس آخرین اطلاعات سازمان توسعه تجارت ایران، مبادلات تجاری کشور در سال 1400 به بیش از 101میلیارد دلار رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که این مبادلات تجاری شامل حدود 123میلیون تن کالای صادراتی و حدود 42میلیون تن کالای وارداتی است که تناسب چندانی با یکدیگر ندارند و با توجه به سهم حدود 84درصدی ارزش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از کل واردات و سهم حدود 90درصدی وزن محصولات حوزه پتروشیمی و معدنی در مجموع کالاهای صادراتی، عمق نسبتا پایین شبکه های تجارت و تولیدات بین المللی کشور را نشان می دهد.

3) در سال 1400، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 396دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1287دلار بوده است. بنابراین، رابطه مبادله در کشور نیز به شدت به زیان تجارت تولیدات بین المللی ایران است.

4) بر اساس آمار سال 1400، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و افغاستان 2/ 74 درصد از کل صادرات و پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور شامل امارات، چین، ترکیه، آلمان و روسیه 9/ 71 درصد از کل واردات را در اختیار داشته اند. بنابراین، الگوی تجارت خارجی در کشور به هیچ عنوان تنوع لازم را ندارد.

5) براساس جدیدترین گزارش آنکتاد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، وضعیت جریان ورودی و خروجی FDI به/ از کشور منتهی به سال 2020 به ترتیب 5/ 1 و 8/ 0میلیارد دلار گزارش شده است که فاصله معنا داری با متوسط جهانی و منطقه ای آن دارد. تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران و افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشور، یکی از مهم ترین محدودیت ها در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. براساس آخرین گزارش ها ریسک نهادهای معتبر بین المللی، وضعیت ریسک در ایران در سطح 7 (نامطلوب ترین شرایط) قرار دارد.

6) ثبات اقتصاد جهانی عامل کلیدی در توسعه تولیدات بین المللی در قالب زنجیره ارزش جهانی است. با این حال، افزایش تنش های مرتبط با خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا، تنش های تجاری میان ایالات متحده و چین و تبعات جنگ روسیه و اوکراین، افق های مخاطره آمیزی را روبه روی تجارت ایران با سایر کشورها، به ویژه در خارج از همسایگان خود قرار داده است. بنابراین هدف گیری بازارهای پیرامونی اهمیتی راهبردی برای تجارت خارجی کشور و تولیدات فراملی آن دارد.

7) تقویت و ماندگاری بعد کیفی تولیدات بین المللی در کشور نیازمند توجه جدی سیاستگذاران به افزایش عمق ساخت داخلی در محصولات صادراتی، افزایش پیچیدگی محصولات و همزمان بهبود رابطه مبادله خواهد بود. این امر نیازمند تمرکز بر محتواهای دانشی و فناورانه در تولیدات، کاهش هزینه های مبادله (هزینه های تجارت، حمل ونقل و مبادلات در زنجیره تامین)، توجه به مقیاس تولید، تشدید نوآوری/ شدت مالکیت فکری و افزایش تنوع در محصولات و سفارشی سازی آنهاست. تحقق این امور نیازمند آن است که حمایت های صورت گرفته در بخش های تولیدی و تجاری (همچون منابع تبصره 18 قانون بودجه، انواع تسهیلات ارزی و ریالی و منابع بسته حمایت از صادرات) در چارچوبی هدفمند پیگیری و زیرساخت های نرم و سخت موردنیاز محقق شود.