آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۸
ایران اقتصادی
۷

پرداخت 90 هزار فقره وام فرزندآوری

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا 31 خرداد ماه 1401 تعداد 190 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ 255 هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که از نظر مبلغی بیش از 71 درصد و از نظر تعدادی 8.5 درصد رشد داشتیم. درمدت مشابه سال گذشته تعداد 175 هزار فقره تسهیلات و مبلغ 149 هزار میلیارد ریال پرداخت شده بود. به گزارش بانک مرکزی، صحابی درباره تسهیلات فرزندآوری تصریح کرد: بانک مرکزی در موعد مقرر قانونی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوطه و همچنین ایجاد سامانه لازم اقدام نموده است که از زمان ابلاغ دستورالعمل و شروع ثبت نام در سامانه یاد شده (31 فروردین ماه 1401) تاکنون تعداد 90 هزار فقره تسهیلات جمعا به میزان 36 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.  مقام مسئول بانک مرکزی افزود: تاکنون طی چندین مرحله با توجه به ابهامات موجود در پرداخت این تسهیلات، جلسات و مکاتباتی برای رفع ابهامات موجود برگزار شد .