آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
صفحه اول
۱

اصلاحیه

در یادداشت استاد هادی خانیکی در روز سه شنبه 30خردادماه 1401، تیتر «زیست سرطانی، امر اجتماعی ذهنیت فاجعه» به اشتباه «زیست سرطانی، امر اجتماعی» چاپ شد که بدین وسیله از هادی خانیکی عزیز و مخاطبان روزنامه پوزش می طلبیم.