آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۰۹
صفحه آخر
۱۲

دیالوگ روز: خانه ای روی آب - بهمن فرمان آرا - 1380

پدر دکتر سپیدبخت (عزت الله انتظامی): اون روزی که من دیپلمو گرفتم که البته ارزش اون دیپلم با لیسانس و فوق لیسانس الان قابل مقایسه نیست، بابام منو صدا کرد و گفت: حسین! گفتم: بله آقا جان؟ گفت: تو از امروز مستقلی، میدونی استقلال یعنی چی؟

گفتم: نه آقا جان. گفت: یعنی از امشب تو این خونه فقط می خوابی...