آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۱۰
جامعه
۸
یادداشت

چرا در مدیریت اپیدمی کووید 19 ما برای انجام تست انبوه خساست به خرج می دهیم؟

دکتر حمید سوری (استاد اپیدمیولوژی)

ایران با متوسط 607367 تست به ازای یک میلیون نفر جمعیت و کلا 52300000 تست رتبه 120 را در جهان دارد. اصرار مسئولان بهداشتی بر عدم تست انبوه با استدلال های غیرعلمی و بیان هزینه بربودن تست، در حالی است که اولا نتیجه تست کرونا نه برای اهداف بالینی بلکه برای رصد و مدیریت اپیدمی یک ضرورت است. تحقیقات انجام شده هم نشان می دهد تنها یک درصد هزینه های بهداشتی-درمانی کووید 19 به تست اختصاص می یابد و حدود 57 درصد برای دارو، 12.2 درصد برای سی تی اسکن و 4.7 درصد برای ویزیت افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی صرف شده است. در حالی که از کاهش چشمگیر مرگ مسرور هستیم ولی افزایش تعداد کشورهای اطراف در روند اپیدمی، بالارفتن موارد تست مثبت افرادی که از سفر خارجی برگشته اند تا حدود 30، 40 درصد و این واقعیت که هنوز اپیدمی پایان نیافته و هر لحظه امکان طغیان و خیزش اپیدمی وجود دارد اهمیت تست انبوه کووید 19 چیست؟ تست کرونا دریچه ما به سوی همه گیری و نحوه گسترش آن است. بدون تست، درک ما از همه گیری محدود است.

این یکی از مهم ترین ابزارهای ما برای کاهش انتشار و تاثیر ویروس است. تست ها به ما امکان می دهند افراد آلوده شناسایی شوند و درمان پزشکی سریع تر را آغاز کنند و از شدت و انتشار اپیدمی جلوگیری شود. امکان جداسازی افراد آلوده و ردیابی و قرنطینه تماس های آنها را فراهم می کند و می تواند به تخصیص کارآمدتر منابع و کارکنان پزشکی کمک کند.

علاوه بر این، تست COVID-19 درک ما را از همه گیری و خطراتی که در جمعیت های مختلف ایجاد می کند، افزایش می دهد. می توانیم طغیان ها را فوری شناسایی کنیم و با استمداد از تیم های واکنش سریع مجددا دچار غافلگیری نشویم.

اگر بخواهیم مداخلاتی را که باید اجرا شوند، از جمله مداخلات بسیار پرهزینه مانند فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی کل مناطق و صنایع را به درستی ارزیابی کنیم، دانستن نسبت تست های مثبت به تعداد تست های انجام شده بسیار مهم است و هرچه تعداد تست بیشتر باشد خطای ما کمتر خواهد بود. خوشبختانه کیت های تست کرونا در کشور تولید می شود و نیاز به خروج ارز برای این تست ها نیست و هزینه نسبتا پایین و انجام سریع تست ها این کار را انجام پذیرتر کرده است. بجاست که با توجه به نزدیکی بازگشت حجاج بیت الله الحرام و فرارسیدن اربعین هرچه سریع تر برای انجام تست از همه یا لااقل بخش بزرگی از این افراد بازگشته به وطن برنامه ریزی کنیم. لازم به ذکر است که تست انبوه یکی از اقدامات ضروری برای ورودی های کشور از مرزها و مدیریت اپیدمی برای جلوگیری از طغیان و خیزش های بعدی اپیدمی است و سایر اقدامات پیشگیرانه ضروری است.