آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۱۰۳۴۴
سیاسی
۳
گفت و گو

محمد لسانی، کارشناس و پژوهشگر رسانه: مین های تعبیه شده جنگ نرم را شناسایی کنیم!

گروه سیاسی: محمد لسانی، کارشناس و پژوهشگر رسانه درتشریح اثرسازی جنگ روانی همه گیر به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: موضوع اصلی در به کارگیری جنگ نرم، هم مسیر ساختن مخاطب با نیاز و اهداف دشمن است. دشمن می کوشد تا در حوزه شناختی مبتنی بر گفتمان لیبرالیسم و سرمایه داری مقاومتی وجود نداشته باشد. 

وی افزود: این پله های فکری درصدد ارائه تفکر جایگزینی هستند. اهداف آن ها تنها در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیست و به ارکان دیگر همچون اسلام ناب ختم می شود. اگر این مسئله را واکاوی کنیم، خواهیم دید که کشورهایی همچون چین و روسیه هم مسیر این دشمنان نمی شوند چراکه این دو کشور مطابق نظام سرمایه داری و لیبرالیسم عمل نمی کنند. 

لسانی تصریح کرد: دشمنان با به کارگیری جنگ نرم درصدد گسست اجتماعی هستند تا به موجب شکاف ایجادشده، اهداف خود را مستقر سازند. در کشور ایران عوامل انسجام بخشی همچون دین وجود دارد که مانع از تحقق چنین اهدافی می گردد. وطن پرستی و ملیت ایرانی نیز از دیگر عوامل انسجام بخش و مقاومت در برابر جنگ نرم و تفکر دشمن است. 

کارشناس و پژوهشگر رسانه همچنین خاطرنشان کرد: مذهب، عامل انسجام بخش است و گسست اجتماعی را با مشکل مواجه می کند. به همین خاطر است که دشمنان همواره درصدد تحریف بر این موضوعات هستند و سعی می کنند بر عوامل انسجام بخش کشور ورود کنند. 

او اضافه کرد: رسانه های تصویری ازجمله ابزار دشمنان در جنگ نرم هستند و دراین راستا تلاش می کنند از مسیر این رسانه ها خود را جزئی از جامعه نشان دهند. اکانت های جعلی و روبات های کامپیوتری ازجمله رویکردهای به کارگرفته شده در جنگ نرم از مسیر رسانه های تصویری است. 

وی متذکر شد: هدف از تقویت رسانه های تصویری موج سازی بر جریان های اشتباه است. گاه ممکن است از یک مقام مسئول حرکت اشتباهی سر بزند یا به طور سهوی بیان اشتباهی داشته باشد آن وقت این افراد وارد می شوند و بستر موج سازی برای محرک بیش تر اهداف خود را ایجاد می کنند. 

لسانی اظهارکرد: به سخره گرفتن و تولید افکار جعلی ازجمله اقدامات دشمنان در مسیر جنگ نرم است. این افراد تلاش می کنند بر کاستی ها تمرکز کنند و مسیر پیشرفت را نادیده بگیرند. بنابراین با جریان سازی تلاش می کنند تا ذهن مردم را تحریف و از مسیر اخبارهای نویدبخش دور سازند. 

کارشناس و پژوهشگر رسانه گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها خواستار افشای دروغ، فریب و جنگ روانی دشمن شدند و تاکید کردند با توجه به اینکه امروز فضای مجازی و ماهواره ها همه گیر هستند نباید گذاشت این جنگ روانی بر مردم کشور اثرگذار شود. ایشان همچنین عنوان کردند که در مسیر مبارزه با دشمنان نباید رودربایستی داشت بنابراین ضرورت دارد در مقابل این گونه اقدامات بایستیم و روش های بی اثر سازی جنگ نرم را در دستور کار خود قرار دهیم. 

تلاش دشمن برای صحنه سازی سیاسی

او همچنین بیان کرد: روش های بی اثرسازی جنگ نرم عبارتند از: علت یابی، راهکاردهی، تقویت تفکر نقادانه، صحت سنجی، منبع یابی، شکستن سکوت و نظام گرفتن یا نظم میدان را فهمیدن و آرایش گرفتن به گونه ای که در یک رشته و ردیف قرار بگیرید. پیام های رسانه ای که تنها راوی یک اتفاق هستند، سعی در تحریک احساس دارند. بازشناسی علل واقعی نه علل واهی و جعلی می تواند مردم را برای حمایت از تغییر و اصلاح همراه کند. دشمن سعی دارد با  سطحی سازی اتفاقات و علم کردن علل جعلی نسبت به جداسازی مردم از نظام مسئولان حرکت کرده و انشقاق سیاسی اجتماعی را حاکم کند.

لسانی در پایان این گفت وگو خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که هر پیام رسانه ای از اجزا و عناصری تشکیل شده است. توجه به اجزای یک پیام رسانه ای می تواند دروغ یا اغراق را ثابت کند. چه کسی؟ کجا؟ کی؟ چگونه؟ چرا؟ چه چیزی را؟ به اجرا رسانده است؟ همین 6 سوال ساده (5W & H) خیلی از جنگ های زرگری رسانه ای را رسوا می کند. خبرهایی که فاقد عناصر لازم هستند جعلی یا کم اعتبارند. از سوی دیگر استخراج روش های استدلال پیام رسانه ای نیز می تواند در اعتبارسنجی آن موثر باشد. مغالطات پرکاربرد رسانه تعمیم ناروا، توسل به مشاهیر، دست کاری در حد وسط، ادعای بی دلیل در استدلال پیام جاسازی می شود اما ما به عنوان خوانندگان نقاد باید این مین های تعبیه شده شناختی را خنثی کنیم.