آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۶۴۵۴
حوادث
۱۵
نظمیه

حدود 9000 بمبک بدبو جمع آوری شد

سخنگوی فرماندهی انتظامی از شناسایی و دستگیری بیش از 110 نفر از خاطیان توسط سازمان اطلاعات فراجا خبر داد و گفت: حدود 9000بمبک بدبو جمع آوری و از فروش آن جلوگیری به عمل آمد و تعدادی از واردکنندگان عمده، دستگیر شدند.

به گزارش «جام جم»، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: در ایام اخیر و در پی نگرانی های فراوان خانواده ها، پلیس با ایجاد گشت های سواره و پیاده به صورت محسوس و نامحسوس، بالغ بر 4000گشت پلیس، روزانه مدارس کشور را در رصد اطلاعاتی و پایش عملیاتی قرار داد. وی با بیان این که طی این روزها بیش از 110نفر از خاطیان توسط سازمان اطلاعات فراجا شناسایی و دستگیر شدند، عنوان کرد: شماری از مسمومیت ها، واقعی و بخش عمده دیگر متاثر از عوامل روان شناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است. سخنگوی فراجا گفت: هیجان طلبی دانش آموزان و استفاده از بمبک های بدبو و موارد مشابه نیز از عوامل اصلی این رخداد است که در این ارتباط حدود 9000 بمبک بدبو جمع آوری و از فروش آن جلوگیری به عمل آمد و تعدادی از واردکنندگان عمده که این مواد را از طریق کشورهای همجوار وارد کرده بودند، دستگیر شدند. بعد از استفاده بمبک های بدبو در مدارس، جلوی ورود آنها به کشور گرفته شد و دو نفر نیز که در حال وارد کردن انبوه این مواد از کشورهای همجوار به صورت قاچاق بودند، با حکم قضایی بازداشت شدند.