آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۵
سیاست گذاری
۶

«اکونومیست» در پی سقوط سیلیکون ولی و گسترش ابعاد آن مسیر اصلاح سیاست های نظام بانکی را تشریح کرد: زمان بررسی مجدد نظام بانکی رسیده است

درد بانک ها چیست؟

فاطمه زارع پور نبیل
طرح: اکونومیست

طی ده روز گذشته بانک ها به یکباره خود را درگیر کابوس بحران مالی مشابه 2009-2007 دیدند. فروپاشی بانک سیلیکون ولی در 9 مارس منجر به از دست رفتن 42میلیارد دلار سپرده در یک روز شد. هفته نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به دردسرهای قانون گذاران در تنظیم مجدد نظام بانکی و شرح ایراداتی که منجر به بروز چنین فاجعه ای شده بود، پرداخته است. بانک سیلیکون ولی یکی از سه وام دهنده آمریکایی بود که در عرض یک هفته سقوط کردند. قانون گذاران آخر هفته دیوانه واری را از سر گذراندند تا بتوانند طرح نجاتی را پی ریزی کنند، با این حال کماکان نگرانی های مشتریان در مورد امنیت سپرده های خود پابرجاست.

229 میلیارد دلار سرمایه بانک ها از میان رفته است و منجر به کاهش 17درصدی ارزش بازار بانک های آمریکایی در این ماه شده است. بازدهی خزانه داری کاهش یافته است و بازارها اکنون بر این باورند که فدرال رزرو در تابستان کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. از سویی دیگر قیمت سهام بانک ها در اروپا و ژاپن نیز کاهش یافته است. بانک «کردیت سوئیس» نیز با مشکل روبه روست. این بانک که در 15 مارس شاهد کاهش 24درصدی سهام خود بود اکنون با کمک از بانک مرکزی سوئیس به دنبال راه نجات است.

فروپاشی بانک سیلیکون ولی پرده از خطر نادیده گرفته شده ای در سیستم بانکی برداشت. زمانی که نرخ های بهره پایین بود، بانک کالیفرنیایی به پشتوانه دارایی های خود اوراق قرضه بلندمدت بسیاری را روانه بازار کرده بود. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را با شدیدترین سرعت در چهار دهه اخیر افزایش می داد، قیمت اوراق قرضه سقوط کرد و بانک با زیان هنگفتی روبه رو شد. قوانین مربوط به سرمایه آمریکا اکثر بانک ها را ملزم نمی کند که قیمت اوراق قرضه ای را که قصد دارند تا سررسید نگه دارند، محاسبه کنند. در نظام فعلی تنها بانک های بسیار بزرگ ارزش بازار همه اوراق قرضه خود را ثبت کنند. همانطور که فاجعه بانک سیلیکون ولی مشخص کرد، زمانی که بانک متزلزل شود و مجبور باشد برای تامین سرمایه دست به فروش اوراق قرضه بزند، زیان شناسایی نشده خود را نشان می دهد.

سراسر سیستم بانکی آمریکا زیان های شناسایی نشده زیادی وجود دارد؛ در پایان 2022 رقمی به بزرگی 620میلیارد دلار، معادل یک سوم سرمایه کل بانک های آمریکا، در این دسته قرار می گرفتند. زمانی این خبر وحشتناک تر به نظر می رسد که آسیب پذیری سیستم با افزایش نرخ بهره را نیز در نظر گفت. بحران مالی 09-2007 در نتیجه موج وام دهی بی پروا و رکود مسکن پا گرفت. مقرراتی که پس از بحران بنا شد به دنبال محدود کردن ریسک اعتباری و تضمین این نکته بود که دارایی های در اختیار بانک ها اعتماد خریداران را جلب کند. بنابراین بدین شکل آن ها بانک ها را تشویق به خرید اوراق قرضه دولتی کردند. سال های متمادی تورم و نرخ های بهره پایین این احتمال را که در صورت تغییری در نظم جهان و کاهش ارزش اوراق قرضه بلندمدت، بانک ها چه آسیبی خواهند دید از دیدها پنهان ساخته بود. نقطه ضعف بانک ها در طول همه گیری کرونا آسیب پذیرتر نیز شد؛ سپرده ها به بانک ها سرازیر می شدند و فدرال رزرو پول نقد به سیستم پمپاژ می کرد.

بسیاری از بانک ها از این سپرده ها برای خرید اوراق قرضه بلندمدت و اوراق بهادار رهنی با ضمانت دولتی استفاده می کردند.برای بانک های بزرگ، نگهداری اوراق قرضه تا سررسید مستلزم تطبیق آن با سپرده هاست و با افزایش نرخ ها جذب سپرده ها افزایش می یابد. در بانک های بزرگی، مانند جی پی مورگان و «بانک آمریکا»، مشتریان بیش از هر چیز دیگری به دنبال افزایش سود هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ها به لطف وام های با نرخ شناور باعث افزایش درآمد آن ها می شود. در مقابل، تقریبا 4700 بانک کوچک و متوسط با مجموع دارایی های 5/ 10تریلیون دلاری باید به سپرده گذاران پول بیشتری بپردازند تا مانع از خروج پولشان شوند. این امر حاشیه سود این بانک ها را کاهش می دهد و همین امر می تواند توضیح دهنده چرایی سقوط ارزش سهام بانک ها باشد.مشکل دیگر نظام فعلی بانکی این است که وقتی بحران مالی پیش آید فارغ از بزرگی بانک ها، بر آن ها تاثیر می گذارد. در بحران، سپرده گذارانی که زمانی مشتریان وفادار به حساب می آمدند به دنبال نجات خود بانک را مجبور خواهند ساخت که خروج سپرده ها را با فروش دارایی ها پوشش دهد و به این صورت است که زیان بانک روزافزون خواهد شد. چنین چشم انداز نگران کننده ای می تواند دلیل موثقی برای توجیه عملکرد سخاوت مندانه فدرال رزرو در هفته گذشته باشد. از 12 مارس گفته شده که فدرال رزرو آماده است تا وام های تضمین شده ای را به جبران اوراق قرضه بانک ها ارائه کند. در حالی که فدرال رزرو سابقا در زمان ارزش گذاری وثیقه ها سختگیری های فراوانی داشت، اکنون وام هایی تا سقف ارزش اسمی اوراق ارائه می دهد. در مورد برخی از اوراق قرضه بلندمدت، این رقم می تواند تا بیش از 50درصد بالاتر از ارزش بازار باشد. با توجه به حمایت سخاوتمندانه فدرال رزرو غیرممکن به نظر می رسد زیان های محاسبه نشده اوراق قرضه بانک ها باعث سقوط شود.

به بیانی بهتر بدان معناست که سپرده گذاران بانک ها هیچ گونه نگرانی که منجر به خارج کردن سپرده خود از بانک شود، نخواهند داشت. فدرال رزرو حق دارد سختگیری ها بر ارزش گذاری وثیقه ها را به قیمت جلوگیری از ایجاد بحران بانکی کم کند، اما این مفهوم ساده هزینه سنگینی دارد. آنها با ایجاد این انتظار که فدرال رزرو ریسک نرخ بهره را در یک بحران به عهده می گیرد، بانک ها را تشویق به رفتار بی پروا می کنند. بنابراین نهادهای ناظر باید از سال پیش رو برای ایمن تر کردن سیستم استفاده کنند. مرحله اول حذف بسیاری از معافیت های عجیب وغریبی است که برای بانک های متوسط ​​اعمال می شود، که برخی از آنها نتیجه قوانین پس از بحران بود که در میان لابی های زیاد در سال های 2018 و 2019 لغو شدند. نجات سپرده گذاران در مساله SVB نشان می دهد سیاستگذاران فکر می کنند چنین بانک هایی خطرات سیستماتیک دارند. در این صورت، آن ها باید با قوانین حسابداری و نقدینگی مشابه مگابانک ها روبه رو شوند - مانند اروپا - و ملزم شوند در صورت شکست، برنامه های فدرال رزرو را برای حل و فصل منظم خود اجرا کنند. درواقع، این مساله آنها را مجبور می کند تا اقدامات ایمنی خود را افزایش دهند.