آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۸
معارف
۷
حکایت خوبان

نشاط و شکنجه حیات ابدی

پیامبر اکرم(ص) می فرماید: هر یک از شما که از دنیا می رود، صبح و شام جایگاهش را به او در قیامت عرضه می کنند. اگر بهشتی باشد، جایش را در بهشت و اگر جهنمی باشد جایگاهش را در جهنم به او نشان می دهند، و به او گفته می شود، این جایگاه تو است در قیامت، و همین امر مایه نشاط یا شکنجه عذاب اوست.(1) همچنین امام علی(ع) می فرماید: بدانید که شما انسان ها برای جاوید ماندن آفریده شده اید، نه برای از بین رفتن و نابودی.»(2)

1- مجمع البیان، به نقل از صحیح بخاری و مسلم، ص 7

2- غرر الحکم و درر الکلم، ص 133