درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1358
صاحب امتیاز:
موسسه انتشارات گل افرا
مدیر مسئول:
دکتر فریدون گل افرا
سردبیر:
دکتر افسانه مظفری
مدیر اجرایی:
دکتر افسانه مظفری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
جمشید مستوفی
مسئول اشتراک:
وحید زارعی
تلفن:
021-22665055
021-22665054
021-22665053
دورنگار:
021-22665055
021-22665054
021-22665053
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر شمالی، ضلع شمال غربی تقاطع بزرگراه شهید دکتر چمران، کوچه زهره، پلاک 25، ، کدپستی: 1986615113
صندوق پستی:
1731-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۰