درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1389
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
مدیر مسئول:
محسن مومنی شریف
مدیرداخلی:
دکتر مرتضی رحمانی
روابط عمومی:
علی امرایی
روابط عمومی:
محمود ناصری
روابط عمومی:
غلامرضا شیرزاده
تلفن:
021-66469948
دورنگار:
021-66469948
سایت اختصاصی:
www.sooremag.ir
نشانی:
تهران، تقاطع خیابان حافظ و خیابان سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر مجله سوره اندیشه
سامانه پیام کوتاه:
30007227001224
صندوق پستی:
158151677
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66412379
تاریخ به‌روزآوری: 1393/10/08
این مجله تا شماره 45 با نام سوره چاپ می شده و از شماره 46 با نام سوره اندیشه چاپ می شود.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲۳