درباره نشریه
ISSN:
1023-5981
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر 1370
صاحب امتیاز:
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مدیر مسئول:
امیرافشین خواجه فرد
سردبیر:
مهندس حسین نصیر
مدیر اجرایی:
داوود نجفی
ویراستار فارسی:
میثم علیزاده
ویراستار فارسی:
مجتبی برهانی
ویراستار فارسی:
امیر نعمتی قمصری
ویراستار فارسی:
سید مجتبی برهانی
کارشناس:
میثم علیزاده
مسئول اشتراک:
*
تلفن:
021-44635172
دورنگار:
021-44635171
سامانه پیام کوتاه:
30006666100100
صندوق پستی:
181-13955
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۶