درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری جنات فکه
مدیر مسئول:
علی حسین پور
سردبیر:
زهرا عابدی
مدیر اجرایی:
محمد حسین پور
مسئول اشتراک:
وجیهه جعفرزاده
تلفن:
021-77982838
021-77982808
دورنگار:
021-77982818
سایت اختصاصی:
www.jannatefakkeh.com
نشانی:
تهران، خیابان دماوند، خیابان بلال حبشی، کوچه اطلاعات، پلاک 12
سامانه پیام کوتاه:
77982808
صندوق پستی:
417-17115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹۳