درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
تلفن:
021-66966203
دورنگار:
021-66966203
سایت اختصاصی:
www.ketabmah.ir
نشانی:
تهران، ایران-تهران-خیابان انقلاب-بین خیابان های برادران مظفر و فلسطین جنوبی-پلاک 1178
صندوق پستی:
313-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/17
این مجله از تابستان 93 با نام فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث منتشر می شود.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰۹