درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند 1378
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
مهندس سید مجتبی طباطبایی
مدیر مسئول:
مهندس سید مجتبی طباطبایی
سردبیر:
مهندس سید مجتبی طباطبایی
مسئول اشتراک:
آزاده صالحی
تلفن:
021-88908011
021-88924145
دورنگار:
021-88908011
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات اللهی، کوچه مراغه، پلاک 6، واحد 106
صندوق پستی:
1654-15815
تلفن همراه:
09106695243
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/06

نشریه صنعت تاسیسات مجله ای مستقل است با مطالب علمی متنوع و البته با گرایش به مطالب کاربردی و اخبار روز رشته های تاسیسات، ساختمان و معماری می باشد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۰