درباره نشریه
ISSN:
1023-5957
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1363
صاحب امتیاز:
سازمان بنادر و دریانوردی
مدیر مسئول:
محمد ولی زاده
سردبیر:
محمد ولی زاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
نسرین غلامی
مسئول اشتراک:
رامین جهانپور
تلفن:
021-88190640
021-88190639
021-88190630
021-88190631
021-88190632
دورنگار:
021-88190640
021-88190639
021-88190630
021-88190631
021-88190632
سایت اختصاصی:
www.bandarvadarya.pmo.ir
نشانی:
تهران، خیابان آفریقا، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 40، طبقه اول شرقی ، کدپستی: 1518814111
سامانه پیام کوتاه:
100088190630
صندوق پستی:
3713-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
mobahirai@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۷۸