درباره نشریه
ISSN:
1027-7595
eISSN:
1735-854x
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سیدمرتضی حیدری
سردبیر:
دکتر رضا خدیوی
معاون سردبیر:
دکتر مریم راداحمدی
سایت اختصاصی:
jims.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی
صندوق پستی:
176-81744
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/18
مدیر مسئول
دکتر سیدمرتضی حیدری
دکتر سیدمرتضی حیدری
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyed Morteza Heidari
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
سردبیر
دکتر رضا خدیوی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza khadivi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
معاون سردبیر
دکتر مریم راداحمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Maryam radahmadi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا اخلاقی
دکتر محمدرضا اخلاقی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص چشم
Mohammad reza akhlaghi
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی اخوان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Ali akhavan
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor, Faculty of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر فریبا ایرجی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پوست
Fariba Iraji
Dermatolgy, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی حکمت نیا
دکتر علی حکمت نیا
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: رادیولوژی مغز واعصاب و کودکان
Ali Hekmatnia
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology of the brain and children and children
دکتر مجید خیراللهی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی
Majid Kheirollahi
Associate Professor, Pediatric Hereditary Disease Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Genetics and molecular biology
دکتر محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor, Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر رسول صالحی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی ژنتیک
Rasoul Salehi
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor, medical School, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر عطیه مغیثی
دانشیار
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد داخلی
Atieh Moghisi
Associate Professor,
دکتر مرجان منصوریان
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Marjan Mansourian
Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر مصطفی هاشمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص گوش و حلق و بینی
Hashemi Mostafa
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor, University of Toronto, Canada,
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
رضا امین
رضا امین
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی وآلرژی کودکان
Reza Amin
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر بابک امرا
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Babak Amra
Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
دکتر سعید عندلیب جرتانی
دکتر سعید عندلیب جرتانی
استاد
رشته تخصصی: متخصص پاتولوژی
Saeed Andalib Jortani
Professor,
Specialist: Pathologist
دکتر رضا باقریان سرارودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تخصصی روانشناسی
Reza Bagherian Sararoudi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: health psychology
Ken Bassett
Ken Bassett
Professor,
دکتر احمد چیت ساز
دکتر احمد چیت ساز
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Ahmad Chitsaz
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر افسون امامی نائینی
دکتر افسون امامی نائینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فوق تخصص نفرولوژی
Afsoon Emami Naeeni
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology Specialist
دکتر شاهین امامی
دکتر شاهین امامی
رشته تخصصی: دکترای تخصصی بیوشیمی، داروسازی
Shahin Emami
Specialist: biochemistry, Pharm
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor, Department of Anatomy, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
استاد
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد
Faramarz Esmail Beigi
Professor,
Specialist: Endocrinologist
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
دکتر مرجانه معین درباری فولادی
Marjaneh Moein darbari Fooladi
دکتر عزیز گهری
دکتر عزیز گهری
استاد
رشته تخصصی: متخصص جراحی پلاستیک
Aziz Ghahary
Professor,
Specialist: Plastic Surgery
دکتر جعفر گلشاهی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Jafar Golshahi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیدمرتضی حیدری
دکتر سیدمرتضی حیدری
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyed Morteza Heidari
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
دکتر رویا کلیشادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya kelishadi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر بهناز خانی رباطی
دکتر بهناز خانی رباطی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص زنان و زایمان
Behnaz khani
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر پروین محزونی
دکتر پروین محزونی
استاد گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص آسیب شناسی پزشکی
Parvin Mahzouni
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical pathologist
دکتر محمد مردانی
دکتر محمد مردانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Mohammad Mardani
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical sciences
دکتر سیدمهدی مدرس زاده
استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص چشم
Seyyed Mehdi Moddareszadeh
Professor, Department of Ophthalmology, Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا نوربخش
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor,
Specialist: Physiotherapist
دکتر فرزین پورفرزاد
دکتر فرزین پورفرزاد
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و ژنتیک
Farzin Pourfarzad
Professor,
دکتر مسعود پورمقدس
دکتر مسعود پورمقدس
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Masoud Pourmoghadas
Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسن رزمجو
دکتر حسن رزمجو
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص چشم
Hasan Razmju
Isfahan University of Medical Sciences
رضا روزبهانی
رضا روزبهانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza Rouzbahani
Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیدمحمدرضا صفوی
استاد مرکز تحقیقات دندانپزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Seyyed Mohammad Reza Safavi
Professor, Iran Center for Dental Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist
دکتر منصور شعله ور
دکتر منصور شعله ور
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Mansoor sholevar
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مسعود سهیلیان
دکتر مسعود سهیلیان
استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص چشم
Masoud Soheilian
Professor, Department of Ophthalmology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: optometrist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴۶