درباره نشریه
ISSN:
2476-5945
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن نانو فناوری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایرانمنش
سردبیر:
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
مدیر اجرایی:
معصومه عالم
سایت اختصاصی:
www.donyayenano.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، مابین فرصت و نصرت، کوچه جواهری، پلاک 10، واحد 8
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/28
مدیر مسئول
دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh

Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
سردبیر
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
دکتر محمد الماسی کاشی

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نانوسنسور
Mohammad Almasi Kashi

University of Kashan
Specialist: Nanosensor
دکتر محمدآقا بلوری زاده
استاد ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
رشته تخصصی: مهندسی فوتونیک
Mahammad Agha Bolourizadeh
Professor Kerman Advanced Industrial and Advanced Technology University
Specialist: Photonic Engineering
دکتر نیما تقوی نیا
دکتر نیما تقوی نیا

Nima Taghavinia

دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد تحقیقات صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی
Kianoush Khosravi Darani
Professor, Department of Food Technology Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر علی اعظم خسروی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیک
Ali Azam Khosravi
Professor Faculty of Basic Sciences
Shahed University
Specialist: Physics
دکتر سید مهدی رضایت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، فناوری نانو
Seyed Mahdi Rezayat
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Nanotechnology
دکتر بهزاد سلطانی
هیات علمی
دانشگاه کاشان
Behzad Soltani
Faculty Member
University of Kashan
دکتر مهرداد کوکبی
استاد گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor, Polymer Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Full Professor, Physics
دانشگاه اراک
Specialist: Physics
دکتر علی اکبر یوسفی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی، مهندسی پلیمر
Ali Akbar Yousefi
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry, Polymer engineering
دکتر بابک عفافی
دکتر بابک عفافی

Babak Efafi

مدیر اجرایی
معصومه عالم
معصومه عالم

Masoumeh Alam

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰