درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان 1358
صاحب امتیاز:
انجمن ریاضی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد صال مصلحیان
سردبیر:
دکتر داوود خجسته سالکویه
مدیر اجرایی:
دکتر محمود هادی زاده یزدی
ویراستار فارسی:
دکتر سعید مقصودی
تلفن:
021-88808855
021-88807795
021-88807775
دورنگار:
021-88808855
021-88807795
021-88807775
سایت اختصاصی:
www.ims.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی، داخل پارک ورشو، پلاک 110، دبیرخانه انجمن ریاضی ایران
صندوق پستی:
418-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/03

نشریه اخبار داخلی انجمن ریاضی ایران و مطالب علمی مربوط به گروه های ریاضی دانشگاه های کشور را منتشر می کند.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵۵