درباره نشریه
ISSN:
2538-3701
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر بهنام اسدی
مدیر مسئول:
دکتر بهنام اسدی
سردبیر:
دکتر بهنام اسدی
مدیر اجرایی:
دکتر شهلا رضایی
مدیرداخلی:
زهرا اسدی
طراح و گرافیست:
مهرداد نیازی
تلفن:
021-66979519
021-66979526
دورنگار:
021-66979519
021-66979526
سایت اختصاصی:
www.ghanonyar.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، پلاک152، طبقه دوم، ، کدپستی: 1314973753
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/17
صاحب امتیاز
دکتر بهنام اسدی
دکتر بهنام اسدی
Behnam Asadi
مدیر مسئول
دکتر بهنام اسدی
دکتر بهنام اسدی
Behnam Asadi
سردبیر
دکتر بهنام اسدی
دکتر بهنام اسدی
Behnam Asadi
هیات تحریریه
دکتر سعید خردمندی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Saeed Kheradmandi
Specialist: Private law
دکتر علی عباس حیاتی
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: حقوق
Ali Abbas Hayati
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Low
دکتر بابک وثوقی فرد
دانشگاه آزاد اسلامی
Babak Vosoughifard
Branch, Islamic Azad University
دکتر میرحیدر میرنقی زاده
دکتر میرحیدر میرنقی زاده
Mir Heydar Mirnaghizadeh
دکتر افسانه مراد زاده رامی
دکتر افسانه مراد زاده رامی
Afsaneh Moradzadeh Rami
دکتر عباس ایوانی
دکتر عباس ایوانی
دانشگاه آزاد اسلامی
Abbas Eyvani
Branch, Islamic Azad University
ویراستارفارسی
حمزه ملکی
حمزه ملکی
Hamzeh Maleki
ویراستار انگلیسی
آزیتا اسدی
آزیتا اسدی
Azita Asadi
مدیر اجرایی
دکتر شهلا رضایی
دکتر شهلا رضایی
Shahla Rezaee
مدیرداخلی
زهرا اسدی
زهرا اسدی
Zahra Asadi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳