درباره نشریه
ISSN:
7043-2228
eISSN:
7051-2228
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدعلی جوادموسوی
سردبیر:
دکتر مرتضی فلاح پور
مدیرداخلی:
شکیلا محفوظی
سایت اختصاصی:
rjms.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، ضلع جنوبی، بین بزرگراه شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
صندوق پستی:
5983-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/26
مدیر مسئول
دکتر سیدعلی جوادموسوی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی و فوق تخصص بیماریهای ریه
Seyed Ali Javad Moosavi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of the internal medicine and supra specialty of lung diseases
سردبیر
دکتر مرتضی فلاح پور
استادیار دپارتمان آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Morteza Fallah Poor
Assistant Professor, Department of Allergy and Clinical Immunology, Iran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر بهروز آستانه
مربی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Behrooz Astaneh
Instructor, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Media
دکتر علی بیداری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس و فوق تخصص روماتولوژی
Ali Bidari
Professor, Department of Emergency Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine and Rheumatology Specialist
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor, Faculty of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
دکتر علیرضا خوشنویسان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Ali Reza Khoshnevisan
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه جراحی عمومی
Hamid Reza Ali Zadeh Otagh Var
Associate Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: General Surgery Group
دکتر فاطمه داوری تنها
دانشیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص نازایی
Fatemeh Davari Tanha
Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infertility Specialist
دکتر مریم رزاقی آذر
استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد اطفال
Maryam Razaghi Azar
Professor, Children's group, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinologist
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Ali Samadi Kouchak Saraei
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر مهشید طالبی طاهر
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Mahshid Talebi Taher
Associate Professor, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر محمدصادق قاسمی
استادیار گروه بیومکانیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Sadegh Ghasemi
Assistant Professor, Department of Biomechanics, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biomechanic
دکتر سیدموید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر حمیدرضا کدخدایی
دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: جراحی
Hamid Reza KadKhodaei
Associate Professor, Department of Surgery, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر رویا کلیشادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya kelishadi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر محمدرضا کرامتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراح عمومی
Mohammad Reza Keramati
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: General surgeon
دکتر محمودرضا گوهری
استادیار گروه آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Mahmood Reza Gohari
Assistant Professor, Vital Statistics Group, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر زهرا مجدجباری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه آسیب شناسی
Zahra Majd Jabbari
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology Department
دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor, Orthopedic group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر مهدی مقتدایی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی زانو
Mehdi Moghtadaei
Associate Professor, Department of Orthopaedics Surgery, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Collar Surgery Fellowship
دکتر سیدمهدی مدرس زاده
استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص چشم
Seyyed Mehdi Moddareszadeh
Professor, Department of Ophthalmology, Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Mohammad Reza Vafa
Associate Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: nutrition science
مدیرداخلی
شکیلا محفوظی
Shakila Mahfoozi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲۵