درباره نشریه
ISSN:
7043-2228
eISSN:
7051-2228
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید علی جوادموسوی
سردبیر:
دکتر مرتضی فلاح پور
مدیرداخلی:
شکیلا محفوظی
سایت اختصاصی:
rjms.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، ضلع جنوبی، بین بزرگراه شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
صندوق پستی:
5983-14155
تلفن:
021-86705101
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/14
مدیر مسئول
دکتر سید علی جوادموسوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی و فوق تخصص بیماریهای ریه
Seyed Ali Javad Moosavi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of the internal medicine and supra specialty of lung diseases
سردبیر
دکتر مرتضی فلاح پور
استادیار دپارتمان آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Morteza Fallah Poor
Assistant Professor Department of Allergy and Clinical Immunology
Iran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر بهروز آستانه
مربی دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Behrooz Astaneh
Instructor School of Paramedical Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Media
دکتر علی بیداری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس و فوق تخصص روماتولوژی
Ali Bidari
Professor Department of Emergency Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine and Rheumatology Specialist
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
دکتر علیرضا خوشنویسان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Ali Reza Khoshnevisan
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه جراحی عمومی
Hamid Reza Ali Zadeh Otagh Var
Associate Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: General Surgery Group
دکتر فاطمه داوری تنها
دانشیار گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص نازایی
Fatemeh Davari Tanha
Associate Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infertility Specialist
دکتر مریم رزاقی آذر
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد اطفال
Maryam Razaghi Azar
Professor Children's group
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinologist
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Ali Samadi Kouchak Saraei
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر مهشید طالبی طاهر
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Mahshid Talebi Taher
Associate Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر محمدصادق قاسمی
استادیار گروه بیومکانیک
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Sadegh Ghasemi
Assistant Professor Department of Biomechanics
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biomechanic
دکتر سید موید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor Research Center for Gastroenterology and Liver Disease
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر حمیدرضا کدخدایی
دانشیار گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: جراحی
Hamid Reza KadKhodaei
Associate Professor Department of Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر محمدرضا کرامتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراح عمومی
Mohammad Reza Keramati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: General surgeon
دکتر محمودرضا گوهری
استادیار گروه آمار حیاتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Mahmood Reza Gohari
Assistant Professor Vital Statistics Group
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر زهرا مجدجباری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: گروه آسیب شناسی
Zahra Majd Jabbari
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology Department
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر مهدی مقتدایی
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ جراحی زانو
Mehdi Moghtadaei
Associate Professor Department of Orthopaedics Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Collar Surgery Fellowship
دکتر سید مهدی مدرس زاده
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص چشم
Seyyed Mehdi Moddareszadeh
Professor Department of Ophthalmology
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا وفا
استاد گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع پ ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Mohammad Reza Vafa
Professor, Nutritional Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: nutrition science
مدیرداخلی
شکیلا محفوظی

Shakila Mahfoozi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷۲