درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مرداد 1377
صاحب امتیاز:
هرمز پوررستمی
مدیر مسئول:
هرمز پوررستمی
مدیر اجرایی:
حسن اعتمادی
روابط عمومی:
شایان حدادی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
حسن اعتمادی
مسئول اشتراک:
شایان حدادی
تلفن:
021-66905080
021-66905081
دورنگار:
021-66905080
021-66905081
سایت اختصاصی:
www.shabakeh-mag.com
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک 58، واحد 3
سامانه پیام کوتاه:
100006690
صندوق پستی:
344-13145
اشتراک:
پست الکترونیک:
shabakehmail@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰۰